Alles wat je moet weten over asbestattesten

Asbestattesten zijn een cruciale stap bij vastgoedtransacties en renovaties. Ze helpen bij het identificeren en beheren van asbestrisico’s, wat van groot belang is voor de veiligheid van bewoners en eigenaars.

Wat is een
asbestattest

Sinds 23 november 2022 is het verplicht om bij de verkoop van woningen en gebouwen die vóór 2001 zijn gebouwd, een asbestattest te verstrekken. Het doel is dat tegen 2032 elke eigenaar van een gebouw dat voor 2001 is gebouwd, over een asbestattest beschikt. In geval van verhuur moet de eigenaar die in het bezit is van een asbestattest, een kopie aan de (nieuwe) huurders verstrekken. Deze maatregelen zijn bedoeld om de bewustwording en beheersing van asbest in oudere gebouwen te vergroten en de gezondheid en veiligheid van bewoners te waarborgen.

Waarom een asbestattest aanvragen?

Veiligheid en gezondheid

Asbest is een gevaarlijk materiaal dat bij inademing ernstige gezondheidsrisico’s met zich meebrengt, waaronder asbestgerelateerde longziekten en kanker. Een asbestattest helpt bij het identificeren van asbesthoudende materialen in een gebouw, waardoor potentiële gezondheidsrisico’s voor bewoners en werknemers kunnen worden geminimaliseerd.

Wettelijke verplichting

In België is het sinds 2001 wettelijk verplicht om een asbestattest uit te voeren en een asbestinventarisatierapport te hebben als je een gebouw wilt verkopen, verhuren of renoveren, met name als het gebouw vóór specifieke datums is gebouwd.

Risicobeheer en renovatieplanning

Een asbestattest biedt waardevolle informatie over de locatie en toestand van asbesthoudende materialen in een gebouw. Dit stelt eigenaars, kopers en aannemers in staat om veilige renovatie- en sloopplannen te maken en rekening te houden met de extra kost voor asbestverwijdering.

Welke soorten inspecties zijn er?

We onderscheiden twee soorten asbestinspecties.

Destructieve asbestinventaris

Een destructieve asbestinventaris verwijst doorgaans naar een uitgebreidere vorm van asbestonderzoek, waarbij destructieve methoden worden toegepast om de aanwezigheid van asbesthoudende materialen in een gebouw nauwkeurig te beoordelen. Dit type inventarisatie omvat meestal het nemen van monsters van materialen waarvan wordt vermoed dat ze asbest bevatten. Hier zijn enkele kenmerken van een destructieve asbestinventaris:

Monsternames

Destructieve asbestinventarisatie houdt in dat monsters worden genomen van verschillende materialen in een gebouw, zoals isolatie, plafondtegels, vloerbedekkingen en andere verdachte materialen. Deze monsters worden vervolgens geanalyseerd in een laboratorium om de aanwezigheid en het type asbest vast te stellen.

Soms is het nodig om delen van een constructie te demonteren om toegang te krijgen tot materialen waarvan wordt vermoed dat ze asbest bevatten. Dit kan betekenen dat bepaalde oppervlakken of structurele elementen tijdelijk moeten worden verwijderd.

Na afronding van de destructieve inventarisatie ontvangt de eigenaar of beheerder van het gebouw een gedetailleerd rapport waarin de resultaten van de monsters worden beschreven. Dit rapport bevat informatie over de locaties van asbesthoudende materialen, de toestand ervan en aanbevelingen voor beheer of verwijdering.

Niet-destructieve asbestinventarisatie

Een niet-destructieve asbestinventaris verwijst naar een methode om de aanwezigheid van asbesthoudende materialen in een gebouw te beoordelen zonder fysieke schade aan de materialen of de structuur toe te brengen. Deze benadering wordt vaak gebruikt om vast te stellen of er asbest aanwezig is en waar het zich bevindt. Hier zijn enkele kenmerken van een niet-destructieve asbestinventaris:

Visuele inspectie

Bij niet-destructieve asbestinventarisatie wordt een grondige visuele inspectie uitgevoerd door een getrainde asbestdeskundige. Deze inspectie omvat het onderzoeken van verschillende delen van het gebouw, zoals plafonds, wanden, vloeren en structurele elementen.

Tijdens de inspectie worden aantekeningen gemaakt en foto’s genomen om de locatie en de staat van eventuele asbesthoudende materialen vast te leggen.

Na voltooiing van de niet-destructieve inventarisatie wordt een rapport opgesteld waarin de bevindingen worden beschreven. Dit rapport omvat informatie over de locatie van vermoedelijke asbesthoudende materialen en aanbevelingen voor verdere acties, zoals monstername en analyse.

Waarom voor Analyse Desmet kiezen?

Jouw woning of eenheid is in goede handen bij Analyse Desmet.

Uitstekende service

Ontvang snel na het plaatsbezoek jouw attest. Tijdens het bezoek wordt er resultaatgericht gewerkt.

Ervaren
experts

Onze experts hebben heel wat ervaring en kunnen jou hierdoor correct adviseren en ondersteunen.

Flexibel schema

Wij stellen ons steeds flexibel op naar de planning van onze klant. Vroeg in de ochtend, laat in de avond of zelfs tijdens het weekend is mogelijk.

Sterke communicatie

Goede communicatie maakt of breekt de samenwerking. Wij hechten groot belang aan de kleinste details in onze communicatie.

Meer informatie over asbestattesten

Voor wie is een asbestattest verplicht?

Een asbestattest kan verplicht zijn voor verschillende partijen, afhankelijk van de wetgeving en lokale voorschriften. Over het algemeen kan een asbestattest verplicht zijn in de volgende situaties:

  1. verkopers van onroerend goed: In sommige rechtsgebieden zijn verkopers van onroerend goed, met name woningen en gebouwen die vóór 2001 zijn gebouwd, verplicht om een asbestattest te verstrekken aan potentiële kopers voordat de verkoop plaatsvindt.
  2. verhuurders: Bij het verhuren van onroerend goed kan een asbestattest in sommige gevallen verplicht zijn. Dit geldt met name als een woning wordt verhuurd met publieke reclame.

  3. renovatie of sloop: Als je van plan bent om een gebouw te renoveren of te slopen, kunnen plaatselijke voorschriften vereisen dat je een abestonderzoek laat uitvoeren om de aanwezigheid van asbesthoudende materialen te identificeren voordat de werkzaamheden beginnen.

  4. eigenaars van gebouwen: In sommige gebieden kunnen eigenaars van gebouwen (vooral oudere gebouwen van voor 2001) verplicht zijn om periodiek asbestinventarisaties uit te voeren en te onderhouden om de aanwezigheid en staat van asbesthoudende materialen bij te houden.

Een asbestinventarisatie volgt altijd na een grondige inspectie en verloopt als volgt:


  1. verzamelen van technische gegevens: Allereerst worden alle relevante technische gegevens met betrekking tot de bouwplanning, constructie en geschiedenis van het gebouw vooraf verkregen.

  2. deskundige on-site inspectie: Een ervaren deskundige voert een uitgebreide inspectie van het gehele gebouw (of delen ervan) ter plaatse uit. Tijdens deze inspectie wordt beoordeeld welke bouwonderdelen mogelijk asbesthoudende materialen bevatten.

  3. asbeststoffen identificeren: De lijst van asbesthoudende materialen wordt samengesteld op basis van voorafgaande kennis, expertise, visuele waarnemingen, monstername en officiële laboratoriumanalyses.

  4. samenvoeging in een rapport: Alle verzamelde informatie wordt uiteindelijk gebundeld in een gedetailleerd rapport. Dit rapport fungeert als het officiële asbestattest, zoals verplicht gesteld vanaf 23 november 2022.


Dit asbestattest biedt essentiële informatie over de aanwezigheid en toestand van asbest in het gebouw, en het helpt bij het waarborgen van de veiligheid en gezondheid van de bewoners en de naleving van wettelijke vereisten.

Een asbestattest heeft doorgaans een standaard geldigheidsduur van tien jaar. Echter, indien er ten minste één asbesthoudend materiaal met een hoog risico aanwezig is, kan de geldigheidsduur worden verkort tot vijf jaar. In dit geval ben je verplicht om het asbest te verwijderen en een nieuw asbestattest aan te vragen.

Alleen een gecertificeerde asbestdeskundige kan het asbestcertificaat opstellen. Na een inspectie ter plaatse zal de inspecteur de aanwezige asbesthoudende materialen in de woning of het gebouw rapporteren en deze informatie indienen bij OVAM om een geldig asbestcertificaat te verkrijgen.

Wanneer je een asbestattest wilt aanvragen moet je dus een gespecialiseerde firma inschakelen.

Recensies

Dit is wat mensen vertellen over Analyse Desmet

Contact

Neem contact op of maak een afspraak

Neem vandaag nog contact op of plan een afspraak in, en ontdek hoe we je kunnen ondersteunen bij jouw vastgoedprojecten.


Hoe kunnen we je helpen?

Beschrijving

Beeldmateriaal

Wanneer mogen we je telefonisch contacteren?