Een plaatsbeschrijving voor jouw onroerend goed

Onze diensten zijn volledig onafhankelijk, waaronder nalatenschap, schenking, aankoop, verkoop, scheiding en informatieve doeleinden.

Wat is een plaatsbeschrijving?

Een plaatsbeschrijving is een wettelijk verplicht document waarin de staat van het onroerend goed gedetailleerd wordt beschreven. Deze plaatsbeschrijving moet worden opgesteld vóór de ingebruikneming door de huurder of uiterlijk tijdens de eerste maand van de huurovereenkomst.

Het is sterk aanbevolen dat de plaatsbeschrijving wordt opgesteld door een deskundige, waarbij de kosten door beide partijen worden gedeeld. Dit garandeert een objectieve en nauwkeurige beschrijving van het onroerend goed en dat is belangrijk om eventuele geschillen later te voorkomen.

Tijdens de loop van de huurovereenkomst heeft elke partij het recht om een nieuwe plaatsbeschrijving te eisen als er wijzigingen worden aangebracht aan het gehuurde goed. Dit zorgt voor een actuele documentatie van de staat van het pand en biedt bescherming aan zowel huurder als verhuurder gedurende de gehele huurperiode.

Wanneer heb je een plaatsbeschrijving nodig?

In België zijn de wettelijke vereisten met betrekking tot plaatsbeschrijvingen voornamelijk gerelateerd aan huurovereenkomsten

Huur van een woning

Bij de verhuur van een woning, inclusief appartementen en huizen, is het verplicht om een plaatsbeschrijving op te stellen vóór de ingebruikneming van de huurder of tijdens de eerste maand van de huurovereenkomst.

Huur van een handelspand

Voor commerciële huurovereenkomsten gelden vergelijkbare verplichtingen voor het opstellen van een plaatsbeschrijving.

Studentenhuisvesting

In sommige regio’s van België geldt een specifieke wetgeving voor studentenhuisvesting, waarbij ook plaatsbeschrijvingen vereist kunnen zijn.

Verkoop van vastgoed

Hoewel het geen wettelijke verplichting is, kan een plaatsbeschrijving nuttig zijn bij de verkoop van onroerend goed. Het document kan helpen om de staat van het pand vast te leggen op het moment van verkoop, wat relevant kan zijn als er latere geschillen ontstaan tussen koper en verkoper.

Renovaties

Tijdens bouwwerkzaamheden of renovaties aan een bestaand pand kan een plaatsbeschrijving dienen als referentiepunt voor de staat van het pand voor aanvang van de werkzaamheden. Dit kan geschillen met betrekking tot schade of wijzigingen helpen voorkomen.

Niet zeker?

Als je niet zeker weet welk soort plaatsbezoek of plaatsbeschrijving je nodig hebt, is het verstandig om eerst je specifieke situatie en behoeften te bespreken met ons team.

Onze belofte aan jou

Gedetailleerd en objectief

Een goede plaatsbeschrijving moet gedetailleerd zijn en alle relevante aspecten van het onroerend goed vastleggen. Dit omvat de staat van zowel het interieur als het exterieur, inclusief muren, vloeren, plafonds, ramen, deuren, sanitair, elektrische voorzieningen, en meer.

Fotografisch bewijs

Foto’s zijn een essentieel onderdeel van een plaatsbeschrijving. Hoogwaardige foto’s kunnen helpen om de staat van het onroerend goed visueel vast te leggen. We zorgen ervoor dat de foto’s duidelijk en gedateerd zijn.

Naleving van wettelijke vereisten

De plaatsbeschrijving moet voldoen aan de wettelijke vereisten die van toepassing zijn op de specifieke situatie. Bijvoorbeeld, bij huurovereenkomsten in België moeten plaatsbeschrijvingen bijvoorbeeld voldoen aan specifieke wettelijke eisen om rechtsgeldig te zijn. 

Deskundige of onafhankelijke opstelling

Dit garandeert objectiviteit en expertise. In andere situaties kunnen verhuurder en huurder gezamenlijk de plaatsbeschrijving opstellen, maar dit moet dan nog steeds zorgvuldig en eerlijk gebeuren.

Veelgestelde vragen over plaatsbeschrijvingen

Het is sterk aanbevolen dat zowel de huurder als de verhuurder samen aanwezig zijn bij het opstellen van de plaatsbeschrijving om onenigheid te voorkomen.

Een plaatsbeschrijving is een gedetailleerd document dat de staat van een onroerend goed beschrijft, inclusief alle kenmerken, gebreken en de algemene conditie.

Een plaatsbeschrijving moet alle relevante informatie bevatten, inclusief details over de staat van muren, vloeren, plafonds, deuren, ramen, sanitaire voorzieningen, elektrische installaties en andere kenmerken van het onroerend goed.

In de loop van de huurovereenkomst kunnen beide partijen een nieuwe plaatsbeschrijving eisen als er wijzigingen aan het gehuurde goed zijn aangebracht.

Ja, een plaatsbeschrijving kan ook worden gebruikt bij aan- en verkooptransacties of andere situaties waarbij de staat van een onroerend goed van belang is.

Een plaatsbeschrijving is vaak nodig bij het aangaan van een huurovereenkomst, vooral in België, om eventuele geschillen over de staat van het gehuurde goed te voorkomen.

Ja, het is mogelijk om een derde partij, zoals een makelaar of landmeter, in te schakelen om de plaatsbeschrijving op te stellen als beide partijen hiermee instemmen.

Ja, zowel de huurder als de verhuurder moeten de plaatsbeschrijving ondertekenen en elke pagina paraferen om hun goedkeuring en overeenstemming met de beschrijving te bevestigen.

In geval van geschillen kan de plaatsbeschrijving als referentiepunt dienen om te bepalen welke schade of gebreken zich tijdens de huurperiode hebben voorgedaan.

Plaatsbeschrijvingen zijn in sommige gevallen wettelijk verplicht, met name bij huurovereenkomsten in België. Ze dienen om de rechten en verplichtingen van huurders en verhuurders te beschermen.

Waarom voor Analyse Desmet kiezen?

Jouw woning of eenheid is in goede handen bij Analyse Desmet.

Uitstekende service

Ontvang snel na het plaatsbezoek jouw attest. Tijdens het bezoek wordt er resultaatgericht gewerkt.

Ervaren
experts

Onze experts hebben heel wat ervaring en kunnen jou hierdoor correct adviseren en ondersteunen.

Flexibel schema

Wij stellen ons steeds flexibel op naar de planning van onze klant. Vroeg in de ochtend, laat in de avond of zelfs tijdens het weekend is mogelijk.

Sterke communicatie

Goede communicatie maakt of breekt de samenwerking. Wij hechten groot belang aan de kleinste details in onze communicatie.

Contact

Neem contact op of maak een afspraak

Neem vandaag nog contact op of plan een afspraak in, en ontdek hoe we je kunnen ondersteunen bij jouw vastgoedprojecten.


Hoe kunnen we je helpen?

Beschrijving

Beeldmateriaal

Wanneer mogen wij je telefonisch contacteren?