Wat is een EPC NR of EPC voor niet-residentiële eenheden

Het EPC voor niet-residentiële gebouwen (EPC NR) is vereist voor uiteenlopende grootschalige faciliteiten zoals kantoren, scholen, winkels en ziekenhuizen.

Dit moet jij weten over het EPC NR

Sinds januari 2023 is het EPC voor grote niet-residentiële eenheden (EPC NR) verplicht gesteld. Dit certificaat wordt op een andere wijze opgesteld dan de EPC’s voor residentiële eenheden en kan alleen door een erkende energiedeskundige type D worden uitgevoerd.

Het EPC NR geeft een duidelijk beeld van de energie-efficiëntie van jouw gebouw en bestaat uit twee cruciale onderdelen: de energiescore en het energielabel. Deze elementen zijn essentieel voor het beoordelen en vergelijken van de energieprestaties van het gebouw.

Beide elementen vertegenwoordigen andere specificaties. 

Energiescore

De energiescore geeft aan hoeveel energie jouw gebouw verbruikt per vierkante meter. Deze score is in hoge mate afhankelijk van de specifieke eigenschappen van het gebouw en de aanwezigheid van technische installaties. Het is belangrijk te begrijpen dat deze score voornamelijk een indicatieve functie heeft en niet wettelijk verankerd is. Hierdoor dient het als een richtlijn voor energie-efficiëntie, maar is het niet bindend voor naleving van specifieke wettelijke normen.

Energielabel

In tegenstelling tot de energiescore, is het energielabel wel gebonden aan een wettelijk kader. Dit label vertegenwoordigt het percentage hernieuwbare energie dat door uw gebouweenheid wordt gebruikt. Het energielabel vormt een fundamenteel onderdeel van het EnergiePrestatieCertificaat (EPC) en speelt een cruciale rol in de verduurzaming van uw pand. Dit label helpt eigenaren en beheerders om inzicht te krijgen in de energie-efficiëntie van hun gebouwen en stimuleert verbeteringen die bijdragen aan een duurzamere omgeving.

Tijdslijn

2023
Sinds 1 januari 2023 is het verplicht om bij een nieuw huurcontract of overdracht van een huurcontract over een EPC NR te beschikken. Het EPC moet reeds ter beschikking zijn bij de publicatie van de verkoop of verhuur.
2025
Vanaf 1 januari 2025 zal elke grote niet-residentiële gebouweenheid, groter dan of gelijk aan 1000 m², over een EPC NR moeten beschikken. Dit ongeacht verkoop of verhuur van de eenheid.
2026
Vanaf 1 januari 2026 zal deze verplichting ook voor alle niet-residentiële eenheden gelden. Tegen 2026 zal Vlaanderen de duurzaamheid van het gehele gebouwenpark in kaart willen brengen.
2030
Vanaf 1 januari 2030 zal Vlaanderen het eerste minimumlabel introduceren. Tegen 2030 zal elk niet-residentieel gebouw een minimum aan hernieuwbare energie moeten benutten.
2050
Tegen 1 januari 2050 tracht Vlaanderen elke niet-residentiële gebouweenheid koolstofneutraal te maken. Op deze manier heeft elk gebouw een label A en dus een hernieuwbaar aandeel van 100%.
2023
2025
2026
2030
2050

Lange termijn opvolging

Het EPC voor niet-residentiële eenheden (EPC NR) heeft een geldigheidsduur van 5 jaar. Als eigenaar bent u verplicht om elke vijf jaar een nieuw attest te laten opstellen. Daarnaast is het essentieel om jaarlijks de meterstanden van uw gebouw(en) te registreren, aangezien het EPC gebaseerd is op actuele verbruiksgegevens.

Bij Analyse Desmet zetten we ons in om u volledig te ontzorgen wat betreft uw EPC NR. Wij nemen de planning van de jaarlijkse opmeting van de meterstanden voor onze rekening en zorgen elke vijf jaar dat u over een geldig EPC NR beschikt.

Toepassingsgebied EPC niet-residentieel

Kleine of grote niet-residentiële eenheid

Niet-residentiële eenheden met een oppervlakte kleiner dan 500 m² kunnen profiteren van een speciaal traject. Deze worden gecategoriseerd als kleine niet-residentiële eenheden (kNR). Controleer of jouw onderneming voldoet aan de voorwaarden om als een kNR beschouwd te worden en ontdek de voordelen van dit speciale traject.

Hoofdbestemming

Een EnergiePrestatieCertificaat (EPC) wordt steeds opgesteld voor individuele gebouweenheden. Het afbakenen van wat precies een ‘gebouweenheid’ is, kan echter complex zijn. Een gebouweenheid wordt gedefinieerd als elke ruimte die toegankelijk is via een eigen afsluitbare toegang en die autonoom kan functioneren. Deze definitie houdt in dat de eenheid onafhankelijke voorzieningen heeft voor bijvoorbeeld energie en water. Het correct beoordelen van deze criteria vereist vaak gespecialiseerde kennis en ervaring.

Hoofdbestemming en uitzonderingen voor het EPC voor Niet-Residentiële Eenheid (EPC NR)

Het EPC NR is specifiek bedoeld voor eenheden met niet-residentiële doeleinden. Wanneer een eenheid een andere functie vervult, wordt daarvoor een ander type EPC opgesteld, of kan het zelfs zijn dat er geen EPC vereist is. Er gelden echter enkele belangrijke uitzonderingen op deze regel:

 1. Alleenstaande gebouwen met een totale bruikbare vloeroppervlakte van minder dan 50 m²
 2. Tijdelijke gebouwen die niet langer dan twee jaar gebruikt worden
 3. Gebouwen gebruikt voor erediensten en religieuze activiteiten
 4. Industriële gebouwen, werkplaatsen en opslagplaatsen
 5. Gebouwen van een landbouwbedrijf die niet voor bewoning bestemd zijn
 

Bijvoorbeeld, industriële eenheden zijn tegenwoordig vrijgesteld van de EPC-verplichting. Volgens de definitie, als de bruikbare vloeroppervlakte van een eenheid 70% of meer bestaat uit industriële activiteiten, dan kan deze eenheid beschouwd worden als een industriële gebouweenheid. Dit is belangrijk om te weten voor eigenaars en beheerders van dergelijke eigendommen, aangezien het hen kan vrijstellen van de noodzaak om een EPC te verkrijgen.

Waarom voor Analyse Desmet kiezen?

Uw woning of eenheid is in goede handen bij Analyse Desmet.

Uitstekende service

Ontvang snel na het plaatsbezoek uw attest. Tijdens het bezoek wordt er resultaatgericht gewerkt.

Ervaren
experts

Onze experts hebben heel wat ervaring en kunnen u hierdoor correct adviseren en ondersteunen.

Flexibel schema

Wij stellen ons steeds flexibel op naar de planning van onze klant. Vroeg in de ochtend, laat in de avond of zelfs tijdens het weekend is mogelijk.

Sterke communicatie

Goede communicatie maakt de samenwerking. Wij hechten groot belang aan de kleinste details in onze communicatie.

Meer informatie over EPC-attesten

Wanneer moet u een EPC-attest aanvragen?
 1. Bij verkoop van een woning: als u van plan bent om een woning te verkopen, bent u verplicht om een EPC-attest aan te vragen voordat u de woning te koop aanbiedt. Dit attest moet beschikbaar zijn zodra de woning publiekelijk te koop wordt aangeboden
 2. Bij verhuur van een woning: ook als u van plan bent om een woning te verhuren, moet u een EPC-attest aanvragen voordat u de woning te huur aanbiedt. Het attest moet beschikbaar zijn voor potentiële huurders
 3. Bij openbare reclame: wanneer u besluit om publieke reclame te maken voor de verkoop of verhuur van een woning, bent u wettelijk verplicht om het EPC-attest te vermelden in de advertenties. Dit betekent dat het EPC-attest moet worden verstrekt aan potentiële kopers of huurders, en het moet zichtbaar zijn in de advertenties, online of in drukwerk

Een EPC is niet nodig in de volgende gevallen:

 • Voor verhuur van een assistentiewoning (serviceflat) met een dagprijs en zonder huurovereenkomst of verhuur van een noodwoning met een dagprijs en zonder huurovereenkomst
 • Bij verkoop of verhuur van woonboten
 • Bij verhuur van een vakantiewoning met een huurovereenkomst voor minder dan 2 maanden
 • Een EPC is wél nodig bij een huurovereenkomst vanaf 2 maanden of als de vakantiewoning hoofdverblijfplaats is van de huurder
 1. Contacteer een erkende energieprestatiedeskundige: neem contact op met een erkende energieprestatiedeskundige (EPD) in uw regio. Deze deskundigen zijn bevoegd om EPC-attesten op te stellen. U kunt ze vinden via online directories, via aanbevelingen, of door contact op te nemen met lokale vastgoedmakelaars
 2. Plan een bezoek aan uw woning: nadat u een energieprestatiedeskundige hebt gekozen, plan u een bezoek aan uw woning. Tijdens dit bezoek zal de deskundige de nodige gegevens verzamelen om het EPC-attest op te stellen. Dit kan onder meer een inspectie van de isolatie, verwarmingssystemen, ramen, en andere energiegerelateerde aspecten van uw woning omvatten
 3. EPC-attest opstellen: de energieprestatiedeskundige zal de verzamelde gegevens analyseren en een EPC-attest opstellen voor uw woning. Dit attest bevat informatie over de energieprestatie en de energiescore van het gebouw
 4. Ontvang het EPC-attest: zodra het EPC-attest is opgesteld, zal de energieprestatiedeskundige het aan u bezorgen. Dit document is van belang voor het verkoop- of verhuurproces van uw woning
 5. Publiceer het EPC-attest in advertenties: als u uw woning te koop of te huur aanbiedt met publieke reclame, zorg er dan voor dat het EPC-attest in de advertenties wordt vermeld. Het attest moet beschikbaar zijn voor potentiële kopers of huurders.
 • Is jouw woning maximaal 10 jaar oud en heb je een ‘EPC Bouw’ dat nog geldig is? Dan moet dat EPC Bouw gebruikt worden bij verkoop of verhuur
 • Heb je geen geldig ‘EPC Bouw’? Dan moet je een ‘EPC Residentieel’ laten maken. Na een verbouwing waarbij ook aan EPB-eisen voldaan moest worden, moet bij verkoop of verhuur ook een ‘EPC Residentieel’ opgemaakt worden
 • In geval van een appartement, studio … in een appartementsgebouw wordt voor het EPC Residentieel de informatie uit het EPC van de gemeenschappelijke delen gebruikt. De 2 certificaten vullen elkaar aan
Contact

Neem contact op of maak een afspraak

Neem vandaag nog contact op of plan een afspraak in, en ontdek hoe we u kunnen ondersteunen bij jouw vastgoedprojecten.


Hoe kunnen we u helpen?

Beschrijving

Beeldmateriaal

Wanneer mogen wij U telefonisch contacteren?